Tècnic/a d'Unitat de Suport de Centre Especial d'Ocupació

Emplogreen | València

Inscripcions tancades

Missió del lloc: suport als treballadors amb diversitat funcional

Assegurar-se que les persones contractades amb diversitat funcional tinguen una adaptació al lloc de treball amable i completa. Secundar i acompanyar en el procés d'inserció laboral desenvolupant els programes formatius necessaris per a una completa adaptació.

Funcions

 • Detectar i determinar, prèvia valoració de les capacitats de la persona i anàlisi del lloc de treball, les necessitats de suport que puga necessitar el treballador amb discapacitat per a desenvolupar la seua activitat professional.
 • Establir les relacions precises amb l'entorn familiar i social dels treballadors amb discapacitat, perquè aquest siga un instrument de suport i estímul al treballador en la incorporació a un lloc de treball i la seua estabilitat en aquest.
 • Desenvolupar quants programes de formació siguen necessaris per a l'adaptació del treballador al lloc de treball així com a les noves tecnologies i processos productius.
 • Establir suports individualitzats per a cada treballador en el lloc de treball.
 • Afavorir i potenciar l'autonomia i independència dels treballadors amb discapacitat, principalment, en el seu lloc de treball.
 • Afavorir la integració de nous treballadors al Centre Especial d'Ocupació mitjançant l'establiment dels suports adequats a tal fi.
 • Assistir al treballador del Centre Especial d'Ocupació en el procés d'incorporació a Enclavaments Laborals, i al mercat ordinari de treball i a l'autoocupació.
 • Detectar i intervindre en els possibles processos de deterioració evolutiva dels treballadors amb discapacitat a fi d'evitar i atenuar els seus efectes.
 • Coordinar processos d'inserció laboral amb professionals del grup afavorint la consecució d'objectius: Implica valoracions periòdiques de l'ocupabilitat, assistència a reunions, compartir informació, unificar línies d'actuació i conjuminar esforços per a executar itineraris laborals en el CEE i, també, per a preparar les finalitzacions d'aquests, de cara a proposar a les persones altres opcions laborals en el mercat de treball amb majors garanties d'èxit (mercat ordinari o altres CEE als quals la persona no accediria sense el previ pas per l'itinerari en Novaterra Social Logistics)

S'ofereix

 • Busquem a una persona amb il·lusió d'unir-se a un projecte amb gran potencial d'impacte social en un sector en auge.
 • A l'ésser un Centre Especial d'Ocupació prioritzem que la persona estiga en possessió de certificat de discapacitat igual o superior al 33%, encara que no és excloent.
 • Inicialment s'ofereix contracte laboral de duració 9 hores setmanals, en jornada laboral a convindre (preferentment 3 dies a la setmana, 3 hores diàries), amb possible ampliació a jornada completa en un termini breu de temps.
 • Salari inicial: 436 € bruts mensuals (9 hores setmanals).

Requisits

 • Titulació específica: Professionals del treball social (que transcendisquen l'assistencialisme), integració social, educació social, pedagogia, psicologia o similar.
 • Coneixements i experiència generals: Els propis per a desenvolupar les funcions descrites. Experiència mínima de 3 anys en el sector de la discapacitat. Experiència mínima de 3 anys en accions d'inserció soci-laboral
 • Coneixements i experiència específics: Valorable experiència com a tècnic/a d'unitat de suport de CEE. Valorable formació com a preparadors/as laborals o treballadors/as acompanyants
 • Competències individuals: Capacitat d'assumir responsabilitats, capacitat de resposta (persona resolutiva), discreció, organització, habilitats comunicatives, capacitat empàtica però també per a generar autoritat, objectivitat, capacitat d'aprenentatge, dinamisme i capacitat per a la resolució de conflictes

Avís sobre l'ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir els nostres serveis. Si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús. Per més informació consulta la nostra política de cookies.