Operari/a d'alimentació - Carlet (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Inserta Empleo Carlet

Inscripcions tancades

Funcions

 • Muntatge de caixes per a l'embalatge del producte final. 
 • Encaixat dels diferents productes. 
 • Alimentació amb producte a les caixes ubicades a les línies d'envasament per al seu posterior encaixat. 
 • Paletitzat de caixes. 
 • Execució de les Ordres de Treball i/o tasques que se'ls assigna. 
 • Seran responsables de la realització dels processos segons els requeriments de qualitat establerts. 
 • Ubicació del material no conforme en els contenidors habilitats a tal efecte. 
 • Compliment de l' establert en les Instruccions de Treball: Pautes de Qualitat, Fulls d' Embalatge, normes de PRL, normativa interna de l' empresa, etc. 
 • Emplenar parts de treball: Operacions realitzades, incidències en utillatge, temps treballat, treball a no control, temps d' absència i el seu motiu, retreballs, observacions, etc. Muntatge, encaixat, subministrament a la màquina, emplenar parts de treball...

S'ofereix

 • Tipus contracte: Eventual per circumstàncies de la producció
 • Salari brut: Entre 14.000 € i 18.000 €
 • Durada jornada: Entre 31 i 40 hores
 • Torn/Jornada: Torns rotatius


Requisits

 • Imprescindible vehicle propi.
 • Es requereix el certificat de discapacitat igual o major al 33%