Carretoner/a Alzira (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Inserta Empleo Alzira

Inscripcions tancades

Funcions

 • Recepció i descàrrega del material. 
 • Xec. 
 • Ubicació i reubicació del material.
 •  Picking. 
 • Condicionament de les instal·lacions. 
 • Càrrega i descàrrega. 
 • Documentació de recepció i logística. 
 • Col·laboració i compliment de les polítiques de qualitat i ordre, neteja i prevenció de riscos establerta. 
 • Proveïment de les línies de producció, organització de matèria primera i producte acabat. 
 • Preparar comandes i proveir les línies de producció. 
 • Verificar que disposem de tot el material necessari. 
 • Ubicar la mercaderia a la zona designada. 
 • Abastament de matèries primeres i retirada de producte acabat dels llocs de treball. 
 • Mantenir l' ordre a la zona d' emmagatzematge.
 • Cooperar en les diferents unitats funcionals de l' empresa per tal d' evitar duplicitat o contrarietat d' actuacions.
 • Transmetre els procediments i instruccions referents als treballs que es realitzin en el seu àmbit d' actuació. 
 • Proposar, complir en termini i vigilar el compliment de mesures preventives necessàries.
 • El carretó a Carlet serà retràctil.


S'ofereix

 • Tipus contracte: Eventual per circumstàncies de la producció.
 • Salari brut: Entre 14.000 € i 18.000 €
 • Durada jornada: Entre 31 i 40 hores.
 • Torn/Jornada: Torns rotatius.


Requisits

Es requereix certificat de discapacitat de ≥33%.

Carnet Professionals.

 • Conductor/a carretons elevats
 • Carretó frontal
 • Carretó retràctil

Permís de conduir.