Recepcionista

GSD Catarroja Catarroja

Inscripcions tancades

La UTE és una empresa pertanyent a la xarxa d'empreses de FCC (Foment de Construccions i Contractes). Com a empresa seriosa del sector de l'esport, posseeix una àmplia trajectòria en aquest sector i des de fa anys gestiona les instal·lacions esportives municipals de Catarroja, tant el Pavelló Municipal com la Piscina Coberta i la Piscina lúdica recreativa d'estiu. Oferint un servei fonamental i necessari per a la ciutadania en general i per a la ciutat de Catarroja en particular.

Descripció

Busquem una persona capaç de saber desenvolupar-se adequadament en el camp de l'atenció al client dins de les diferents instal·lacions que gestionem. Atès que, la nostra empresa presta serveis al Pavelló Municipal, la Piscina Coberta i la Piscina d'Estiu de Catarroja.

Funcions

Les funcions que haurà de dur a terme la persona/as seleccionades podran ser variades dins de les seues competències. Durant la jornada de treball hauran de fer i rebre crides, atendre els usuaris/clients que entren o isquen de la instal·lació, tramitar altes i baixes dels nostres usuaris, maneig del programa corporatiu entre altres.

S'ofereix

Amb aquesta oferta, l' empresa ofereix una oportunitat en el món laboral, noves experiències i la possibilitat de realitzar-se personalment i professionalment amb la incorporació al nostre equip a través d' un contracte indefinit a temps parcial que comporti una satisfacció personal i una estabilitat laboral.

La seu central de FCC es troba situada a Quart de Poblet (València). Però, les nostres instal·lacions, on es presten els serveis que oferim, estan a la ciutat de Catarroja i podrem trobar-les en les següents direccions:

Piscina Coberta: C/ Músic Gimeno SN (Catarroja).

Pavelló Municipal C/ Av. Diputaió 7 (Catarroja).

Piscina Estiu C/ Camí veïnal 3. (Catarroja).


Requisits

Per poder optar a l' oferta d' ocupació caldrà estar en possessió, com a mínim, del graduat escolar. Valorant-se positivament qualsevol altre títol oficial relacionat amb la gestió administrativa.

A més de la titulació requerida, es valorarà molt positivament que la persona candidata tingue do de gent i tracte amable amb els usuaris/clients que fan ús i visiten les nostres instal·lacions. Així com, l'aportació de qualsevol altre títol específic que pogués posseir i acreditar (idiomes, maneig del paquet office, entre d'altres). Igualment, si es posseeix algun altre títol d' interès no referenciat anteriorment, seria recomanable la seva menció.